• banner

Struktura kompanije

Jedan od najvažnijih zadataka menadžmenta svake organizacije koja zapošljava više od nekoliko ljudi je da odredi njenu organizacionu strukturu, te da je promijeni kada i gdje je to potrebno.

o

Jedan od najvažnijih zadataka menadžmenta svake organizacije koja zapošljava više od nekoliko ljudi je da odredi njenu organizacionu strukturu, te da je promijeni kada i gdje je to potrebno.
Većina organizacija ima hijerarhijsku ili piramidalnu strukturu, sa jednom osobom ili grupom ljudi na vrhu.Postoji jasna linija ili lanac komandovanja niz piramidu.Svi ljudi u organizaciji znaju koje su odluke u stanju da donesu, ko im je nadređeni ili šef kome podnose izveštaje i ko su njihovi neposredni podređeni kojima mogu davati uputstva.
Guangdong Pengwei Fine Chemical Co., Ltd se sastoji od mnogih odjela s profesionalnim talentima kao što su tim za istraživanje i razvoj, tim za prodaju, tim za kontrolu kvalitete i tako dalje.Kroz integraciju različitih odjela, svi naši proizvodi će biti precizno izmjereni i u skladu sa zahtjevima kupaca.Naš prodajni tim će dati odgovor u roku od 3 sata, brzo organizirati proizvodnju, dati brzu isporuku.
Štaviše, kroz snažnu strukturu kompanije bićemo specijalizovaniji u svom radu i imaćemo bolju mogućnost da realizujemo svoj potencijal.

Sve što vam je potrebno za kreiranje prelijepe web stranice